ENEBAKK: – Pengene som var reservert til avvikling av banken for noen år siden, ble ikke benyttet og overført til historielaget og et bygdebokprosjekt. Dette vil utgjøre startgrunnlaget for finansiering av lokalhistorien for Enebakk, sier Henning Bergersen, leder i Enebakk historielag.

Mangler bygdehistorie

. Enebakk kommune har i dag en bygdebok i tre bind, skrevet av Birger Kirkeby, men det er bare gårds- og brukshistorie. Det første av disse bindene ble gitt ut i 1981, neste i 1984, mens det siste kom i 1991.
– Kommunen mangler en bygdehistorie som forteller den interessante utviklingen av kommunen politisk, sosialt, kulturelt, næringsliv og andre forhold, sier Henning Bergersen. Enebakk historielag ble kontaktet av kulturutvalget for tre år siden med oppfordring om å gi ut bygdehistorien.

Folkevalgte sa nei.

Historielaget har planlagt en bygdehistorie i to bind, hver på 700 sider. Prislappen for begge bøkene til sammen vil være to millioner kroner og tanken var at historielaget skulle finansiere halvparten ved låneopptak i eget navn og den andre halvparten gjennom kommunal garanti. I fjor søkte historielaget om både økonomisk støtte og garanti for lån, men kommunestyret vendte tommelen ned i november.
– Begrunnelsen var mangelfull søknad fordi kommunestyret ikke skjønte om historielaget søkte om pengestøtte eller garanti. I avslaget lå det også en ikke uttalt oppfordring om å sende inn en ny og mer velbegrunnet søknad, sier fungerende ordfører Dag Bjerke (Frp) i Enebakk kommune.


– Søknaden var meget godt dokumentert og utformet. Vår søknad handlet om økonomisk støtte og garanti for lån, noe som ikke er uvanlig i forbindelse med finansiering av bygdebøker. I kommunestyret var søknaden plutselig blitt til "Søknad om garanti for lån", sier Henning Bergersen.
– Er det aktuelt å fremme en ny søknad?
– Nei, dette skal vi klare på egen hånd. Vi har fått en del henvendelser fra næringslivet som ønsker å støtte bygdebokprosjektet.
– Bygdebok skal vi få til uansett, men vi vet ikke når prosjektet kan settes i gang, sier Henning Bergersen.