YTRE ENEBAKK: Da Enebakk kulturforum inviterte til åpent medlemsmøte i juni i år møtte tre personer foruten styret og foredragsholderne.
- Det virker ikke som om vi trengs. Folk møter ikke, og vi får ingen tilbakemeldinger, mener Helvi Saltnes.

Kulturkonferansen avlyst

- Medlemsmøtet skulle brukes til å diskutere forslag og temaer til høstens kulturkonferanse i forbindelse med Kulturdagene i Enebakk i oktober/november. Da det ikke kom noen innspill, hadde vi ikke annet å gjøre enn å avlyse hele konferansen, sier Helvi Saltnes, som har vært leder i halvannet år.
- Styremøtet i august bestemte derfor å foreslå å avvikle Enebakk kulturforum og sendte melding om dette til Enebakk kommune. Heller ikke derfra har vi hørt noe.
- Når ingen er interessert, er det ikke noe vits i å bruke mye tid og arbeid på saken, fortviler lederen.

Ildsjeler

Det er lagt opp til et medlemsmøte i Enebakk kulturforum før jul, hvor temaet er «gravøl». Det er bare årsmøtet som kan vedta at forumet skal avvikles.
Det var etter initiativ fra Enebakk kommunes kulturtjeneste, og med bakgrunn i kommunens kulturkonferanse i mars 2006, at arbeidet med å etablere Enebakk kulturforum ble satt i gang av noen ildsjeler. Og til stor entusiasme fra kulturlivet. Stiftelsesmøtet var i mai 2007. Forumet, som er en frivillig organisasjon og uavhengig av Enebakk kommune, skulle invitere til debatt, idéutveksling, idéutvikling og samordning på kulturområdet.

Ville gå av

På årsmøtet for halvannet år siden ble Helvi Saltnes valgt til leder. Hun frasa seg gjenvalg under årsmøtet tidligere i år. Fordi valgkomiteen ikke hadde klart å skaffe til veie forslag på ny leder, følte hun seg «tvunget» til å påta seg vervet et nytt år.
Etter to og et halvt års drift har Enebakk kulturforum 34 medlemmer, hvorav fire lag og foreninger. Kommunen har godt over hundre lag og foreninger.
- Hvorfor tror du det er så liten interesse for kulturforumet?
- Det er vanskelig å svare på. Kanskje skjer mesteparten av kulturdebatten på nettet. Men det får jeg heller ikke til stemme for vi får sjelden noen tilbakemeldinger på hjemmesiden.

Trist og leit

- Hva er galt med Enebakk kulturforum?
- Det er bittert at det er nedlagt så mye arbeid til ingen nytte, sier Henning Bergersen, medlem i interimsstyret og styremedlem det første året.
- Vi hadde en målsetting om at dette skulle være et rådgivende organ, som ikke skulle gi seg i kast med store arrangementer. Kulturforumet kommer jo på toppen av alt annet folk driver med. Kanskje det er forklaringen.
- Vi er lei oss for det som skjer, fordi vi trenger kulturforumet som samarbeidspartner. Ikke minst når det gjelder kulturplanen 2010-2020, sier Aslaug Tidemann, enhetsleder for kultur i Enebakk kommune.