Enebakk: Samtlige kommunestyrerepresentanter i Enebakk vil få tilsendt Enebakk historielags blad IGN gratis i 2008.
– Vi ønsker å gi de folkevalgte en bedre mulighet til å holde seg orientert om hvilke saker historielaget arbeider med til enhver tid. Dessuten vil vi å bidra til at de folkevalgte holdes oppdatert om kommunens kulturminner og andre lokalhistoriske tema, sier lederen i Enebakk historielag, Henning Bergersen.
– "Lokalhistorie gir tilhørighet", som vi sier i Enebakk historielag.
De folkevalgte vil få utdelt tre nummer av IGN etter kommunestyremøtet 31. mars.