enebakk: – Ragnhild Jølsen var en unik, nyskapende og kontroversiell forfatter i sin tid. Ikke minst gjennom skildringer av kvinners seksualliv og drifter. I dag har hennes forfatterskap oppnådd en slags kultstatus blant litteraturinteresserte, sier Henning Bergersen.
Bergersen er leder i Enebakk historielag, som nylig har sluppet et skrift om Ragnhild Jølsen i anledning 100-års markeringen etter hennes død i 1908. Ragnhild Jølsens liv og diktning vil bli markert i Enebakk gjennom en lang rekker arrangementer i 2008.

Stor oppslutning.

– Vi opplever en enorm interesse for Ragnhild Jølsen i Enebakk for tiden. Åpningsarrangementet i Enebakk kirke på Jølsens dødsdag 28. januar trakk stappfullt hus. Professor Helge Nordahls kåserier om Jølsens bøker på Holtop har normalt samlet 10-15 interesserte. Søndag var det over 50 mennesker til stede som opplevde hans kåseri om «Brukshistorier».
– Historielagets ferske skrift om Ragnhild Jølsen har også fått ben å gå på. «Ign», som skriftet heter, selges tre steder i Enebakk, men jeg må stadig kjøre ut med nye bunker, smiler Henning Bergersen, som også har ført den kortfattede fremstillingen om Ragnhild Jølsens liv og forfatterskap i pennen.

Liten status i Enebakk.

– Jeg sitter med så mye stoff og bilder om Ragnhild Jølsen, at den største utfordringen var å kutte i alt stoffet.
– Hvorfor var Ragnhild Jølsen så unik i sin samtid?
– Folk jeg kjenner, og som studerer litteraturhistorie, setter henne høyt på grunn av forfatterskapet, sier Inger Hilde Killerud, medlem av årets redaksjonskomité i Ign.
– Men hun hadde aldri noen høy stjerne i Enebakk tidligere. Da jeg gikk på skolen her, var hun aldri tema. Det var heller ingen i Enebakk som hadde noe å fortelle da Jens Bjørneboe skulle samle inn stoff om henne til «Drømmen og hjulet», sier Henning Bergersen.

Levde et hardt liv.

– Ragnhild Jølsen var en person det var vanskelig å komme inn på og hun holdt seg mye for seg selv, sier Juul Sverre Stener, også med i redaksjonskomiteen.
– Og så levde hun nok et liv i mye rus, tror redaksjonsmedlem Gro Arneberg Thoresen.
– Mytene rundt henne vil ha det til at hun tok seg selv av dage og at hun døde med et foster i magen?
– Om hun tok en overdose uforvarende eller gjorde det med vilje, vet jo ingen. At det var selvmord, er uforståelig, ettersom hun var midt inne sin kanskje mest kreative skriveperiode. Jeg heller til teorien om at hun levde et hardt liv, men jeg tror ikke hennes død var tilsiktet, mener Henning Bergersen.

Boklanseringer.

– Om hun var gravid, da hun døde hersker det flere meninger. Hun hadde flere kjærester gjennom livet, blant andre kommunelegen i Enebakk, Henrik Jelstrup og maleren Carl Dørnberger i Son.
I slutten av mars blir det boklansering på Solbakken i Ekebergdalen i regi av Enebakk historielag. Ragnhild Jølsen bodde på Solbakken i to år frem til sin død. Håkon Tysdal har skrevet «Fra Ign til Fontana de Trevi» om Jølsens siste leveår. I september lanserer Aschehoug forlag biografien om Ragnhild Jølsen, skrevet av journalist og forfatter Arnhild Skre, som er bosatt i Ytre Enebakk.