Enorm miljøgevinst for Follobanen-prosjektet – kuttet like mye utslipp som 13.000 bilister bruker på ett år

Accionas valg av transportbånd fremfor lastebiler på Follobanen synes godt i miljøregnskapet. Dette grepet sparte miljøet for 9000 tonn CO₂. Legger man til at TBM-ene gikk på strøm og et par andre forbedringer og nyvinninger, ble utslippene kuttet med 27.000 tonn.