«Vi trenger Follobanen og Fornebubanen» skriver Pål Jensen 14. juni. At både bane og motorvei er dyrt er vi enige om. Jeg mener et mer behovsdekkende el-bussnett for korte og lengre reiser er et bedre alternativ enn motorveier og bane i tunnel. Uten tunnel og med den gamle stasjonen på Ski var jeg enig med Pål i at «Folk flest foretrekker som regel banen der den finnes.» Et problem er alle steder hvor det ikke er tog. Follobanen har ført til en mye større stasjon på Ski. Med store stasjoner blir det lengre å gå og vanskeligere å finne fram, spesielt for de svakeste av oss, de som er avhengig av kollektivtransport. Mørke tunneler setter stopp for å oppleve og lære noe ved å se ut. Tuneller er ikke for de med tendenser til klaustrofobi.

Antall passasjerer med tog øker med buss parallelt med tog, viste Forsøksordningen for kollektivtransport, 1979-83. Bussen mater toget med flere enn toget mister til bussen. En vinn vinn situasjon for tog, buss, passasjer og samfunn. Troen på at det er motsatt har fått negative følger for kollektivtilbudet i Follo. For eksempel er buss til Oslo fra Kroer via Ås nedlagt og busstoppstedet for buss til Ski flyttet bort fra jernbanestasjonen, slik at det ikke kan sees fra banen. Ingen buss mellom Ås sentrum og Norby de to sentraene i Ås.

Skeptisk til veitunneler er Vegvesenet, skriver Pål Jensen. Det er større problemer med vedlikehold og ulykke i en tunnel enn utenfor. Det er naturlig å tenke at en tunnel ødelegger mindre enn bane og vei i friluft. Et spørsmål i den forbindelse er hvor gjør en av massene fra tunnelen og hvordan påvirker det natur og miljø. Verste for miljø og natur er høyhastighets tog og motorveier som går rett fram «samma hva de støter på». Minst skade gjør veier og baner som slynger seg fram i harmoni med terrenget.

Støy fra tog forsvinner med tunnel, påpeker Pål. Det er riktig for de utenfor tunnelen, men ikke for de inne i tunnelen. Tog i Norge går på jernhjul og buss på gummi, det gir mer støy fra tog enn buss. Vindstøy fra tog og buss øker med hastigheten. Da hastigheten til tog ofte er høyere enn for buss kan det bidra til mer støy fra tog enn buss, spesielt for buss på korte strekning i forhold til tog på lange. Det er viktig å legge til rette for buss i nærmiljøet slik at en kan reduserer lengere reiser for å få tilfredsstilt sine behov. Det er gunstig både for den enkelte, felleskapets ressurser og miljø.

Trygve Roll-Hansen, samfunnsgeograf på Ås