I 2018 ble det beregnet at et nytt fylkeshus lokalisert i Sandvika skulle koste rett i underkant av 1 milliard kroner. Dette er anslag som snart er 4 år gammelt og som høyst sannsynlig hadde blitt estimert til en mye høyere pris i dag. Vi vet alle hvordan byggekostnadene har eksplodert de siste årene. Det er svært sannsynlig at et nytt fylkeshus i Sandvika vil bli vesentlig dyrere enn dette anslaget viser.

I det opprinnelige regnestykket var det også lagt inn at de gamle fylkeshusene i Buskerud og Akershus skulle selges og være med å finansiere nytt fylkeshus. Fylkeshuset til Akershus er solgt til Viken pensjonskasse. Fylkeshuset i Drammen vet vi ikke verdien på siden det heldigvis ikke er lagt ut for salg. Vi mener en nøktern opprusting av fylkeshuset i Buskerud vil være nok til at det kan brukes i mange år til. Dette må det nye fylkestinget i Buskerud ta stilling til. Fylkeshuset til Østfold i Sarpsborg er også i god stand og kan brukes i mange i uoverskuelig fremtid.

Selv om det nye fylkeshuset skulle finansieres gjennom salg av fylkeshusene til Akershus og Buskerud og låneopptak, så er da dette uansett verdiene til skattebetalerne. Mener de det er fornuftig at deres verdier skal brukes til å bygge et fylkeshus i Bærum? Neppe.

Nye Akershus fylkeskommune trenger et nytt fylkeshus. Det er klart. Hva slags fylkeshus, om det skal eies eller leies, størrelsen på det og hvor det skal ligge må det nye fylkestinget i Akershus bestemme selv.

Senterpartiet er opptatt av nøktern forvaltning av folks verdier. En slik sentralisering av ansatte vil også ha noe å si for kompetansen de besitter. For hvor vil en fylkeskommune med hovedkontor i Sandvika for det meste rekruttere fra? Nærområdet.

Det er viktig at en fylkeskommune rekrutterer rekruttere ansatte fra hele fylket, nettopp for å ha kunnskap om og engasjement for hele fylket. Derfor bør vi i de nye fylkene også legge til rette for mer desentraliserte arbeidsplasser utenfor fylkeshusene, i tillegg til mer bruk av digitale flater og hjemmekontor.