FOLLO: Amta har skrevet om en rekke trafikkuhell og ulykker denne vinteren. I de fleste tilfeller er noen, en bilfører eller andre først på stedet, enten alene eller med flere. Christoffer Steen, fungerende kommunikasjonssjef hos Trygg Trafikk, påpeker at det følger plikter med det å være først på ulykkesstedet.

– Kommer du først til et ulykkessted, så er du, ifølge lovverket, pliktig å stoppe og bistå hvis noen er skadet eller trenger hjelp, uttaler Steen og viser til Veitrafikkloven.

– Ikke alle beholder roen

Han understreker at det å komme som førstemann til et ulykkessted kan være krevende.

– Ikke alle klarer å beholde roen og handle som de bør. Folk reagerer så ulikt og takler situasjonen på sin måte. Hver og en må bistå og hjelpe så godt de kan, sier Steen.

Han tipser om Norsk Luftambulanses egen app.

– Noen glemmer også at det er 113 de skal ringe. Norsk Luftambulanses app kan du bare trykke på og så velge 113. Samtidig registreres det akkurat hvor du er, så nødetatene finner deg raskt.

Sikre, varsle og redde

Så hva bør vi gjøre når vi kommer først til en ulykke?

– Det kommer litt an på omstendighetene, om du er alene eller flere, for eksempel, men som førstemann på ulykkesstedet skal du sikre, varsle og redde. Først skal du sikre skadestedet, det vil si å sørge for at det ikke blir flere involverte i ulykken. Sett opp varseltrekant og bruk refleksvest. Når du har sikret skadestedet, varsler du 113. Så må du bort og sjekke personer i bilene, og her kan det handle om liv eller død. Det viktigste er å sjekke at de puster. Hvis de ikke puster, hvis luftveien er sperret, så må du kanskje løfte haka og holde hodet deres opp for å frie dem. Helt til ambulansen kommer, opplyser Steen, som oppfordrer alle til å lære seg hjerte- og lungeredning.

– Har noen sluttet å puste, så må det hjerte- og lungeredning til. Det burde alle lære seg. Du vet dessverre aldri når du får bruk får det. Det trenger ikke være snakk om en trafikkulykke. Det kan skje hjemme. Er det flere på ulykkesstedet, er det også viktig å fordele oppgaver. Noen bør sørge for at det er enkelt for ambulansen å komme frem, helt frem til de skadede. Er du først på stedet etter en ulykke, så sier lovverket at du er pliktig å bistå. Og hadde det vært deg eller noen du er glad i som var involvert, så hadde du ønsket at de tok ansvar og bisto så godt de kunne, avslutter Steen.

– Møter ofte irritasjon langs veien

Oppdragsleder hos Politi Øst, Jan André Delbeck, sier de ofte møter irritasjon hos dem som må vente når veien er sperret ved et ulykkessted.

– Det dessverre sånn at en del bilførere kun tenker på seg selv og at de har dårlig tid. Folk er oppgitt og utålmodige. Og dette må vi forholde oss til mens vi dirigerer trafikk og forsøker å forhindre sekundærulykker, som jo er første prioritet når vi ankommer ulykkesstedet. Vi skal forhindre at det skjer flere ulykker som følge av den første, uttaler Delbeck.

Han understreker likevel at folk generelt er veldig flinke til å varsle om hendelser og til å hjelpe.

– Har det skjedd et trafikkuhell eller en ulykke, eller en bli står i grøfta, så mottar vi som regel mange meldinger om dette. Folk er flinke til å ringe og varsle, også selv om de ikke stoppet selv og andre allerede er på stedet for å bistå. Noen ganger varsler også bilførere om at noe har skjedd, men at de følte det for utrygt å stoppe der. Det har vi også forståelse for, sier han.