Er MDG globale nok?

Av
DEL

MeningerSvaret er antagelig nei, dessverre. De er alt for opptatt av hva vi skal og kan gjøre her hjemme, og glemmer resten av verden.

I ØB onsdag 4. september klager MGD’s Jens Nordal over at kommunestyret i Oppegård har stemt ned deres forslag om klimakutt, klimanøytral bygg, innfasing av solkraft, færre parkeringsplasser, flere sykkelveier, etc., etc. At MDG blir nedstemt i kommunestyret, henger nok sammen med at forslagene deres ikke kan forsvares økonomisk der og da. Hva skal da prioriteres ned? Kommunen har for tiden store økonomiske utfordringer som den har, om man ikke skal gå mye lenger enn de fleste andre i å redusere lokale utslipp raskt.

Det er selvsagt fortjenestefullt med stort engasjement for miljøet. Men det bør være en viss balanse. De aller fleste norske politikere, uansett parti, både på Stortinget og i kommunestyrene landet rundt, er fullt på rene med at vi står foran den største globale utfordring verden noen gang har sett. Det betyr at hele verden må handle. Derfor hjelper det lite hva lille Norge gjør hvis ikke resten av verden gjør nok. Norske politikere må derfor sørge for at Norge går foran med et godt eksempel. Men de må først og fremst arbeide for å få verdens politikere til å samhandle og ta de nødvendige grepene i tide.

Norge er i dag på god vei mot å gå foran med et godt eksempel. Det er ikke nødvendig å ta dramatiske skritt som å legge ned oljevirksomheten over natten. Det norske politikere må gjøre, er å jobbe enda mer internasjonalt.

Hvordan vi enn snur og vender på det, rekker vi ikke å få frem nok utslippsfri energiproduksjon i tide. Vi må dessverre basere oss på å produsere elektrisitet med fossilt brennstoff ennå i mange, mange år. Men vi kan rense utslippene for CO2 og lagre i tomme oljebrønner. Det koster. Derfor må det bli langt mer kostbart enn i dag, å slippe ut CO2 i atmosfæren, slik at det blir virkelig lønnsomt å rense. Dette er det norske politikere bør bruke mye mer tid på. De må gjennom kommende «Parisavtaler» sørge for at man får en enighet om internasjonalt å prise CO2 utslipp så høyt at industri og energi selv vil gå i gang med å rense.

Det nytter altså ikke å gjøre Norge til ett nullutslippsland på rekordtid, med mindre vi får med oss resten av verden og da spesielt de aller største CO2 forurenserne som USA, Kina, EU, Russland, India, Brasil, etc.

En formidable oppgave, men helt nødvendig på sikt.

Dette er en jobb som må gjøres av erfarne toppolitikere i de to store partiene i Norge. Det vil ikke skje om de må bruke all sin tid på å megle mellom en rekke småpartier som kun har en begrenset agenda.

Godt valg!

Tore Nordberg, leder av Eldrerådet i Oppegård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags