Er tiden i ferd med å renne ut?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg tenker på skolebarna på Åsgård skole som ønsker seg snarlig byggestart - og på oss brukere i et av de siste gjenværende trehus i Ås sentrum. Jeg unner alle skolebarna på Åsgård en ny funksjonell skole - samtidig som jeg fortsatt håper man kan bevare noen av de siste trehusene i Ås sentrum.

I den kulturhistoriske analysen som ble foretatt for Ås sentrum i 2016 heter det blant annet: Bygningene rundt Åsgårdtunet - som gamle Åsgård og banken, Midtgard, «Det gule huset» og D6 - har både samlet og enkeltvis stor lokal/regional verdi. Jeg synes det er viktig å synliggjøre Fylkeskommunens mening om betydningen av Åsgårdtunet som kom frem i brev til Ås kommune 6.2.19. Jeg gjengir utdrag fra brevet:

«Åsgårdtunet er et karakteristisk miljø der bygningene ligger på en høyde i Ås sentrum. Åsgård skole stod ferdig i 1913, samtidig ble det bygget en lærerbolig med uthus (Drøbakveien 6, forkortet D6). Det nye Åsgård kommunelokale / herredshuset sto ferdig i 1914, med banklokaler i søndre del av første etasje. En gymnastikksal ble oppført i 1917. Denne ble også brukt som forsamlingslokale for skolen. Dette bygget som har fått navnet Midtgard, ble tilbygd med en sløydsal i 1953. Østre del av administrasjonsbygget skal ha blitt oppført i 1943, mens resten av bygningen ble oppført på 1950-tallet.

Arkitektonisk skiller miljøet seg ut fra resten av sentrum, med mursteinsfasader og en utforming inspirert av bygningsmiljøet ved NMBU (tidligere Landbrukshøgskolen). Samlet utgjør den bevaringsregulerte bebyggelsen ved Åsgård skole et karakteristisk tun som forteller om skolens og stedets utvikling over tid. Tunkarakteren er et vesentlig trekk ved bebyggelsen, som i sin tur skal ha inspirert utformingen av Ås rådhus, tegnet av arkitekt Bjart Faye Mohr, oppført i 1967–70.

Den historiske sammenhengen og referansen fra Landbrukshøgskolen til Åsgård skole og så til Ås rådhus er et viktig karaktertrekk ved Ås som sted. Sammenhengen utgjør en bevaringsverdig akse som gir stedet identitet.

Bebyggelse oppført etter andre verdenskrig rives mange steder, kanskje fordi byggene ennå er så unge at det er krevende å se verdien av dem. Dersom vi kun bevarer de aller eldste kulturminnene våre vil det på sikt medføre at vi mister kilden til opplevelse av og kunnskap om denne perioden av vår nære historie.»

Siden 2015 har vi med spenning fulgt prosessen om utvidelse av Åsgård skole. I detaljreguleringsplanen som ble lagt ut til offentlig høring 1. mars 2018 var Midtgard foreslått revet, D6 foreslått bevart.

Kommunestyret vedtok 21.november 2018 at Rødskolen videreføres med dagens virksomhet, og Midtgard rives. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, skulle utredes som egen sak.

Vi venter fortsatt på at saken «D6» skal komme opp på agendaen! Fylkeskommunens innsigelser bør etter min mening tillegges stor vekt i det videre arbeidet. På denne måten kan Ås sentrum fortsatt beholde og integrere vakre kulturminner i funksjonelle og moderne skolebygg på Åsgård.

Nå haster det med en endelig avgjørelse! Jeg håper fortsatt det er mulig å forene skolebarnas arealbehov med bevaring av gamle bygninger!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken