Vi har mange ungdomsklubber og fritidslokaler her i Nordre Follo. Dessverre er mange av dem nedslitte og dårlig organisert. De trenger å pusses opp, og må ha et tilbud som ungdommer er interessert i.

Ungdommen er en sårbar gruppe i samfunnet. De er lett påvirkelige, usikre og vil gjerne passe inn i nærmiljøet sitt. De fleste ungdommer er sosiale og deltar på ulike fritidsaktiviteter, men det er ikke alle som har et tilbud som passer for dem. For enkelte ungdommer er skolen den eneste sosiale arenaen der de møter venner.

Da er det lett å føle seg utenfor og ensom.

Mange deltar i idretten, og har et godt miljø der. Idretten er godt tilbud for mange unge, og er fremmet stort i Nordre Follo. Men det er ikke alle som har like stor interesse i sport. Det er viktig at alle får et like godt tilbud, uavhengig av hvilke interesser man har. Ved å ha bedre ungdomsklubber og fritidslokaler, så vil det bidra til at flere føler seg inkludert og sett.

Mange unge opplever at ungdomsklubber og fritidslokaler er ukult og har lav status. Det fører til at de heller velger å henge rundt i sentrum eller gå langs gaten. En ungdomsklubb må være et kult sted å henge, som vil si at det må være et tilbud som unge er interessert i. Det vil også forebygge at ungdommer kommer i skadelige miljøer. Man vil ikke bare få kontroll på ungdommen, men også samle ungdomskulturer og gjøre noe til felles.

På Follo Unge Høyres Politiske Forum den 28. februar vedtok vi derfor at vi skulle jobbe for å pusse opp de eksisterende ungdomsklubbene og fritidslokalene slik at flere unge føler at dette er et attraktivt tilbud.

Oda Skaug, Organisatorisk Nestleder i Follo Unge Høyre og står på 20 plass på Nordre Follo Høyres liste til kommunestyre., Nordre Follo