OSLOFJORDTUNNELEN: Flere organisasjoner gikk sammen om å klage staten inn til ESA etter at Stortinget vedtok å bygge et nytt tunnelløp i stedet for å bygge bro over fjorden. Klagen ble sendt inn av Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA i november 2017. Nylig sluttet også Yrkestrafikkforbundet seg til klagen.

Tunnelen er nemlig brattere enn den maksimale hellingen på 5 prosent som fastslås i et EU-direktiv om nye tunneler. Klagerne mener et ekstra løp må regnes som en ny tunnel og dermed må underlegges kravet. Norske myndigheter har dermed sagt at det nye tunnelløpet var planlagt som fase to av Oslofjordtunnelen siden 1996.

Onsdag kom konklusjonen fra ESA , som har lukket klagesaken: «Direktivets hellingskrav gjelder kun for nye prosjekter. Siden tilleggsløpet er fase to i en eksisterende tunnel, gjelder ikke disse kravene i direktivet.»

Den eksisterende tunnelen har en helling på opptil 7 grader i begge retninger.

– Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier, sa leder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet i forbindelse med at forbundet sluttet seg til klagen.

LES OGSÅ: Fire felt under Oslofjorden kan tidligst være klar i slutten av 2026