Et aktivt eldreråd i Nordre Follo

ARBEIDER FOR DE ELDRE: Eldrerådet ( i god Corona-avstand) utenfor Langhus bo- og servicesenter under besøk der nylig; fra venstre Kjell Magne Bondevik (leder), Reidun Karin Viland, Tanja Sørlie, Halvor Skjelbred, Niels Christian Pedersen og Lola Anita Stormorken (nestleder). Erling  Havre var ikke tilstede da bildet ble tatt. Leder og nestleder er politisk valgte fra KrF og Høyre, de andre medlemmene representerer pensjonistforeningene i kommunen.

ARBEIDER FOR DE ELDRE: Eldrerådet ( i god Corona-avstand) utenfor Langhus bo- og servicesenter under besøk der nylig; fra venstre Kjell Magne Bondevik (leder), Reidun Karin Viland, Tanja Sørlie, Halvor Skjelbred, Niels Christian Pedersen og Lola Anita Stormorken (nestleder). Erling Havre var ikke tilstede da bildet ble tatt. Leder og nestleder er politisk valgte fra KrF og Høyre, de andre medlemmene representerer pensjonistforeningene i kommunen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå har Eldrerådet i den nye Nordre Follo kommune snart lagt sitt første arbeidsår bak seg, og det kan være tid for å orientere litt om arbeidet.

Som leder av Rådet kan jeg fastslå at vi har svært aktive medlemmer. En ting er at alle trofast kommer til møtene, men de er også flinke til å ha meninger om saker vi blir forelagt fra kommunen og til å reise egne initiativ.

Vi blir stadig flere eldre i Nordre Follo. Mange er friske og har en aktiv hverdag. Det er mange treffpunkter for eldre, og vi har mange muligheter til å ferdes i naturen, sommer som vinter.

Eldrerådet har selv reist spørsmål i den forbindelse som går på tilgang til turveier og utsetting av benker som gir muligheter til «en pust i bakken». Videre har vi tatt opp situasjonen ved enkelte sosiale møteplasser som ikke er i den stand de bør være.

Men så er det også, i takt med at vi lever lengre, en økning i antall pleietrengende. Eldrerådet har sett på prognosene for befolkningsutviklingen i kommunen, og disse betyr et stekt press på kommunens tilbud i eldreomsorgen. Vi ønsker at flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig. Dette krever flere hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere. Dette vil avlaste presset på sykehjemmene.

Besøk på institusjoner.

Det har vært interessant for Eldrerådet å besøke syke- og omsorgsinstitusjoner. Vi hadde nylig en rundtur til Langhus bo- og rehabiliteringssenter, Solborg, Finstadtunet og Kråkstad omsorgsboliger. Vi var tidligere på befaring i de nye omsorgsboligene i Kolbotn sentrum, og skal senere til Høyås, Bjørkås og Greverud sykehjem.

Jeg er imponert over de lederne vi har møtt og alt de sammen med sine medarbeidere gjør for å gi syke og eldre et godt tilbud tilpasset den enkeltes situasjon. Flere av institusjonene har spesialisert seg på brukere med spesielle behov, og dette blir det nok mer av i fremtiden. Det vil nok også komme en diskusjon om ytterligere spesialisering og mindre av tradisjonelle sykehjem, noe som imidlertid vil kreve mer hjelp i hjemmene.

Seniorpolitikk med en stram kommuneøkonomi.

Vi vet at økonomien i Nordre Follo kommune er svært anstrengt, slik det fremgikk av Rådmannens forslag til budsjett for 2021. Dette krever tøffe prioriteringer. Vi i Eldrerådet vil prøve å passe på at de eldres interesser blir ivaretatt. Vi får oss forelagt mange saker som er til politisk behandling i kommunen.

Vi avgir gjerne uttalelser til videre behandling hvor vi peker på de eldres behov, enten det dreier seg om økonomi, tilstrekkelig med grøntarealer og turområder i utbyggingssaker og andre forhold. Og vi vil fortsette å ta opp saker på eget initiativ. Senere i November skal vi ha et møte med ordføreren hvor vi håper på en god dialog om seniorpolitikk. Jeg mener at erfaringen viser at vi trenger et aktivt eldreråd.

Kjell Magne Bondevik, Eldrerådets leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken