Gå til sidens hovedinnhold

Et Ås for alle

I forslag til kommuneplan, som nå ligger ute på høring, har vi i Ås Senterparti fått inn et eget avsnitt som omhandler personer med nedsatt funksjonsevne.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ås avis omtalte denne nyheten på FN-dagen, 24. oktober, i fjor: https://www.aasavis.no/sv-politiker-knut-as-kommune-er-ikke-sa-handikapvennlige-som-dere-tror/s/5-2-575581

Dette er viktig sak for oss i Senterpartiet. Derfor vil jeg i dette innlegget dele litt tanker og bakgrunn for forslaget. Aller først, her er ordlyden i målet som vi har foreslått i kommuneplanen (med høringsfrist 14. januar):

"I Ås kommune har personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje med andre innbyggere. Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser får god oppfølging og avlastning i hverdagen. FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal ligge til grunn for kommunens arbeid for denne gruppen."

Dette er et hårete mål. Samfunnet er bygget opp av og for mennesker med "vanlige" funksjonsevner. Derfor er det en iboende mekanisme i systemet som konstant diskriminerer personer med nedsatte funksjonsevner. Dette skjer som regel helt uten vond vilje eller aktiv diskriminering. Det skjer stille og ufortrødent.

Vi i Senterpartiet tenker at dette handler om så mye mer enn universell utforming. Personer med nedsatt funksjonsevne er en fantastisk variert gruppe. I Norge er det nærmere hundre forbund, foreninger og organisasjoner som hver er spesialiserte for sin nisje. For eksempel cerebral parese, dysleksi, epilepsi, hjertefeil, ryggmargsbrokk, autisme, downs syndrom, svekket syn eller hørsel og så videre.

Dersom fellesskapet ikke makter å inkludere disse unike menneskene på en god måte, går vi glipp alt det de kan bidra med i samfunnet av kunnskap, ferdigheter og verdier. Siden diskrimineringen i dag er innebygget i selve samfunnsstrukturen, må vi jobbe systematisk og konstant for åpenhet og inkludering. Det kan handle om ulike boformer, inkluderende arbeidsliv, tilpassede fritidsaktiviteter, fleksible skoleløp, deltakelse i kulturliv og mye mer.

Det er disse små og store tiltakene i lokalsamfunnet vi ønsker å lokke fram med det nye målet i kommuneplanen. Som nyvalgt leder i hovedutvalg for oppvekst og kultur, håper jeg på spennende innspill og dialog med innbyggerne i denne saken, både før og etter kommuneplanen blir vedtatt.

Sammen skaper vi et Ås hvor alle kan blomstre.

Kommentarer til denne saken