I de senere år har vi hatt en veldig tett bussforbindelse til Ski med 10-minutters rute. Vel og bra, men så tette avganger har på ingen måte vært krevet av folk som bor her. Under pandemien, da eldre ble bedt om å holde seg hjemme og bussen verken tok reisekort eller penger og appkjøpte billetter ikke ble kontrollert, virket det særlig meningsløst med avganger hvert 10.minutt.

Pandemien var nok en tid for tapte inntekter for Ruter, men skal det bety at bussforbindelsen vår som en følge av det bare forsvinner sånn over natten?

Denne bussforbindelsen har i mange år vært selve livsnerven for beboerne på Vevelstadåsen. Den har gjort folk i stand til å eldes med verdighet her oppe uten å være avhengig av bil. Barn og ungdom har kunnet forflytte seg greit til og fra skoler og aktiviteter, og et godt kollektivtilbud har fått folk i alle aldre til å flytte hit.

Omgivelsene på denne vakre åsen vår gir oss et fantastisk bomiljø som vi ikke vil unnvære, men som unge og eldre er nødt til å føle blir kraftig forringet når muligheten til å komme fra og til blir så sterkt redusert - på kveldstid og i helger blir det helt borte.

Vi hører stadig om en bakke på 350 meter ned til bussholdeplassen ved Langhus senter, men denne veien er kanskje dobbelt så lang for andre, avhengig av hvor på Åsen de bor.

Uansett er bakkehellingen meget bratt.

Dette er den såkalte Senterbakken, som helt riktig kan tas for å komme med buss 510 til Ski, men for å komme til toget må en gå Hallenbakken. Denne har kjempebratte partier og er ofte dårlig strødd for daglig bruk på vinteren. For folk med artroser og leddgikt er bakken umulig å ta seg både opp og ned, her snakker jeg av egen erfaring.

Må jo også få si at gangveien fra Sloratoppen og Vevelstadåsen til Vevelstad stasjon er mye lengre enn disse 350 meterne Ruter snakker om! Buss 510 har vi altså mistet.

Isteden har vi fått 516, egentlig en arbeidsbuss for folk til industrifeltene - ikke et helhetlig tilbud for et boligområde siden den ikke går på kveldene etter kl.18 og ikke i helgene. Den hjelper ikke på store deler av problemene jeg skisserer og føler på kroppen, for når siste 516-buss fra toget går kl.18.12 fra Vevelstad stasjon, må en rekke 17.30-toget fra Oslo S for å komme med.

Etter det er det ingen transport til Vevelstadåsen. Fremdeles suser 510-bussen elegant forbi oppkjøringen til Vevelstadåsen hvert 10.minutt fram til kl.20.08 og etter det hver halvtime fra hvert lokaltog, men den tar ikke tremimutterssvingen oppom Åsen her for å sørge for at unge og eldre kommer seg vel hjem i høstmørket og på vinterføre.

For mange blir det derfor umulig å planlegge togturer på kvelder og i helgene etter denne ruteendringen. Før i tiden hadde vi matebusser som stort sett dekket folks transportbehov også utenom arbeids- og skoletid. Det har vi ikke lenger på Vevelstadåsen. Mange spør seg hvorfor ikke rute 510 kan beholdes som matebuss til lokaltoget vårt to ganger i timen.

Bussen kan fremdeles kjøres med 10-minutters intervall mellom Bøleråsen og Drøbak etter Ruters ønske, men den behøver ikke gå opp til Vevelstadåsen hver gang. Istedenfor å innse dette fjerner de like godt alle tilbud til oss på kveldstid og i helgene.

Godt gjort!

Jeg unner folk på Bøleråsen det busstilbudet de fremdeles får nyte godt av, men å fjerne det samme tilbudet totalt fra oss på Vevelstadåsen på kveldene og i helgene, betyr en så grov forskjellsbehandling av reisende at de som har bestemt dette umulig kan vite ordentlig hva de har gjort. Er ikke Ruter et serviceselskap for alle?

Skulle det ikke være mulig for bedriftsøkonomene i Ruter å høre på politikere og brukere i en så viktig sak, en sak som dreier seg om dårlig behandling av en hel kundegruppe?

Og: Vi kan da umulig bidra til økte inntekter for Ruter når vi ikke har en bussforbindelse som er sammensatt etter sunn fornuft og økonomi. Undres hvem som skulle trenge disse pengene

Ruter påstår å spare mer enn brukerne på Vevelstadåsen.