Et samfunn som aldri lærer

Av

Da jeg var liten, tenkte jeg alltid: «Hvordan skal samfunnet fungere hvis alle gjør det de virkelig vil?»