I skrivende stund (onsdag), har man lest og hørt at fredag 24. september skal EUs jernbanepakke 4 innlemmes i EØS regelverket. Den sittende regjering argumenterer iherdig at dette vil bli et stort gode for norsk jernbane. Rent formelt har nåværende regjering sitt på det tørre. Regjeringen trenger ikke ta hensyn til hva et nytt flertall på Stortinget mener. Vedtaket ble lovlig fattet i Stortinget i juni. Med et «bredt» flertall poengterer utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Felles europeiske regler vil gi oss bedre togforbindelse til Europa, fortsetter hun.

Slik kan altså retorikken i politikkens verden høres ut fra en statsråd. Bare vi her i nord blir innlemmet i European Rail Agency (ERA), så åpner det seg altså nye dører til det europeiske jernbanenettet. (Norge får ikke møterett). Et mer feil budskap kan neppe forekomme på dette området fra den avgående regjering. Er det på ett område som det har sviktet de siste 8 årene, så er det utbyggingssammenbruddet sydover. Det står på stedet hvil i kvikkleira i Moss. Retorikken snur altså en utbyggingskollaps til triumf på området. Bare det ordnes opp i reglene så løser mye seg. Det norske folk skulle bare visst hva de har å se frem til de neste tiårene med dagen utbyggingstakt. I Nasjonal Transportplan ligger det ikke inne noen signaler om ferdig utbygging av Vestre linje i overskuelig fremtid (50 år).

Det eneste som kan føre til en konkurransedyktig og klimavennlig jernbaneløsning, er en storstilt og effektiv dobbeltsporutbygging i samarbeid med Sverige. Å påstå noe annet er bare visvas. Folk flest forstår dette veldig godt. I stedet vil vi altså da risikere med de nye reglene som vil komme, å få enda flere togselskaper inn på norske skinner. Østfoldbanen er neste på lista. Tragisk men sant.

Med disse kommende nye regler, så har regjeringen Solberg greid det som var målet, å få tatt knekken på norsk statlig jernbanedrift en gang for alle. «Å presse så mye ut av tuben at Ap ikke får det inn igjen». Et tidligere kjent sitat fra Høyres Linda Hofstad Helleland (2013). Det er unødig å komme med gamle argumenter. Høyresiden har så langt vunnet frem. Vunnet frem med det det norske folk ikke ønsker. Stortingsvalget viste dette. Småselskaper er ikke løsningen for Norge. Hva en ny regjering kan gjøre med dette er ikke helt enkelt å si. Ryddejobben er formidabel.

Om høsten når tunge tog sliter med å komme frem i stigninger, kan man fra lokomotivet strø sand på skinnene. Nå har da dagens regjering greid å gjøre det så vanskelig som mulig for en ny regjering til å gjøre endringer. Mot folkets ønsker. Det blir som en sabotasje. Å dryppe olje på skinnegangen.