Gå til sidens hovedinnhold

Et skjebnevalg for Follo-folk

Valget gjelder fortsatt sentralisering eller lokale løsninger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av Solberg-regjeringens 8 år ved roret er Follo blitt tvunget inn i en vanskapning som heter Viken. Dette var tidligere de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, med adresser fra Halden i sørøst til Geilo i nordvest. Dette skjedde med knappest mulig flertall.

Noen av konsekvensene av sammenslåingen har hittil vært rundt 300 millioner i kostnader til investeringer i IKT. Viktigere er likevel at et så stort fylke med 1,2 millioner innbyggere og mangfoldig geografi strider mot mulighetene for et reelt folkestyre med kort vei til å påvirke politiske beslutninger.

Mer lokalt ble de to kommunene Ski og Oppegård sammenslått ved tvang til Nordre Follo. Noen av de ovennevnte uheldige konsekvenser for økonomi og folkelig påvirkning gjelder også denne tvangssammenslåingen- Galluper blant innbyggerne i Nordre Follo viser dette. Både Ski og Oppegård ønsker seg tilbake som egne kommuner.

Valget nå åpner for muligheter til å rette opp igjen både økonomien og folks påvirkning.

Senterpartiet ønsker et levende folkestyre og er garantist mot norsk EU-medlemskap og vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Beredskapen i Norge må styrkes. Vi trenger et solid totalforsvar med god lokalkunnskap som evner å forebygge og håndtere kriser som rammer Norge i fredstid, kriser og krig.

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen. For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap, og blandingsøkonomi er beste alternativ til markedsliberalisme.

Senterpartiet ønsker å ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene, og støtter internasjonale samarbeidsalternativer som gir effektive, globale utslippskutt. Med Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) midt i Follo, forventes det at vi er en foregangsregion når det gjelder forståelse av det utvidede begrepet miljø og handler ut fra det. Våre felles ressurser – som vind- og vannkraft, havressurser, olje og gass, mineraler, jorda og skogen – skal være under norsk styring. Norske naturressurser skal forvaltes slik at de skaper arbeid og velferd for folk i hele Norge. Det gjøres best fra Norge, av folkevalgte organer.

Senterpartiet tror på hele Norge. Det bor folk i hele Norge, i bygd og by. Med regjeringens sentralisering er det ingen selvfølge at det fortsatt skal bli slik. Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. Det betyr muligheter for arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud og trygghet.

Med en matproduksjon på bare en halvparten av Norges behov, er det effektive landbruket og jordvern et viktig tema i Follo. Det muliggjør kortreist og trygg matproduksjon. Derfor må forholdene legges til rette for lønnsomhet for bruken av jorda og at den ikke legges øde eller bygges ned.

Med tanke på en ny regjering etter stortingsvalget den 13. september, er det betryggende at Senterpartiets mulige regjeringskolleger og øvrige støttespillere på venstresiden, har mesteparten av de ovennevnte saker felles. Lykke til med valget!

Kommentarer til denne saken