Etter seks år i USA fikk Tor Jensen det tunge ansvaret med å restrukturere Bosch Rexroth på Langhus. Nå er utviklingen snudd helt om

Tor Jensen tok over som direktør for Bosch Rextroth i September 2018. Etter et år har han snudd firmaets negative utvikling til noe langt bedre.