SKI: En mann som var ute og luftet hunden sin søndag morgen, kom over en ung mann som lå på bakken nederst i Idrettsveien, ned mot Jernbaneveien. Den aktuelle mannen var alvorlig skadet og ble raskt fraktet til Ahus, der han fremdeles ligger.

Politiet på sin side, har veldig lite å gå på og ønsker å komme i kontakt med mennesker som kan ha sett det som skjedde i Ski sentrum natt til søndag eller søndag morgen.

Mann i 20 årene alvorlig skadet etter vold

– Det vi så langt vet er at en mann i 20 årene er alvorlig skadet etter en voldshendelse. Tid og sted for ugjerningen, vet vi ikke, heller ikke om det har skjedd innendørs eller i nærheten av der han ble funnet søndag morgen, forteller politietterforsker Johan Knoph Bjerknes til Østlandets Blad.

Ut fra de opplysningene som politiet har nå, kan det se ut som om voldshendelsen kan ha foregått innendørs, men politiet er ikke på noen måte sikker på dette.

Politiet trenger din hjelp

Politiet ønsker at de som har vært i Ski sentrum mellom klokken 23:15 lørdag kveld og 09:30 søndag morgen, om å kontakte politiet på 02800 så raskt som mulig.

– Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med eventuelle vitner som har oppholdt seg i Ski sentrum i tiden mellom 23:15 og 01:15, i tillegg til perioden 08:00 og 09:30.

Vil ikke forklare seg til politiet

– Hva har den fornærmede forklart til politiet?

– Vedkommende har så langt ikke hatt noe ønske om å avgi en forklaring, så der er det foreløpig lite å hente, sier Bjerknes videre.

Den fornærmede er en mann i 20 årene fra Nordre Follo kommune. Han skal ha blitt utsatt for alvorlig vold fra en eller flere gjerningspersoner.

Det har blitt innhentet en del overvåkningsvideoer fra det aktuelle området i gågaten i Ski.

Kripos er koblet inn

Politiet sjekker videoer og snakker med vitner som de så langt har klart å identifisere. Nå håper de at flere vitner skal melde seg.

Også Kripos er kontaktet. De vil komme med sporhunder i løpet av mandagen.

– Vi tar denne saken på største alvor og har store ressurser som jobber med å finne løsninger og gjerningsperson(er).

Ring 02800 om du har opplysninger

Da ØB var i gågaten mandag formiddag, var politiet ute med flere sivilkledde tjenestepersoner, som snakket med blant annet butikkeiere.

ØB snakker også med en representant fra den nye puben Gulating nederst i gågaten. Han kunne fortelle at de hadde folk på jobb til nærmere 04:00 natt til søndag. De hadde ikke observert noe spesielt utenfor lokalene da de gikk hjem fra arbeid.

Har du sett eller hørt noe som kan settes i forbindelse med voldshendelsen, vennligst kontakt politiet på 02800.