Etterlyste eieren av dyr telefon i Halden - tilhørte jente fra Ski

Kort tid etter at ØB publiserte etterlysningen etter eieren av en mobiltelefon som ble funnet i Halden lørdag, er saken løst.