Klimamålene «krever en omstilling av energibransjen som man aldri før har sett. Blant annet trengs det ingen nye olje- og gassfelt eller kullgruver etter 2021, ifølge planen. Det vil i så fall få konsekvenser også for Norge.» (https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/Ky0Qqo/ieas-plan-for-aa-naa-klimamaalene-kanskje-den-stoerste-utfordringen-for-menneskeheten-noensinne)

Dette er ikke hentet fra MDGs partiprogram eller klimastreikernes skoledagsdagbøker. Det er konklusjonen i den rykende ferske rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA), byrået som inntil nå har blir beskyldt for å ivareta fossilnæringenes interesser og undervurdere mulighetene og behovet for fornybar energi. Tidligere prognoser fra byrået har skissert muligheter for norsk olje og gass i mange tiår, og har vært «faktagrunnlaget» Olje- og energidepartementet, NHO og Equinor har brukt som argument for å gi håp, fremtidstro og milliarder til en fossilnæring på vei inn i solnedgangen.

Nå er derfor tidenes mulighet til å snu skuta i retning av en fornybar fremtid, og redde fremtidig norsk økonomi og norske arbeidsplasser i samme slengen. De landene som setter seg i førersetet i utviklingen av teknologi, utbygging og infrastruktur for energieffektivisering og fornybar energiproduksjon til erstatning for fossilenergien, vil være landene som står igjen som vinnere. En storstilt offentlig investering i morgendagens teknologi og industri vil trekke både næringsliv og andre land i riktig samme retning. Dette vil være gode nyheter for menneskene som i dag jobber i oljeindustrien og som leverandører til den – det vil åpne seg nye markeder og nye arbeidsplasser – og deres kompetanse vil bli viktigere enn noensinne.

Vi skal ikke lure oss selv til å tro at overgangen fra fossil til fornybar verken blir kostnadsfri eller uten nye utfordringer. Men det blir definitivt mye bedre enn å fortsette som før enda lengre på overtid. De landene som tviholder på å skape egen rikdom basert på fossil industri enda en stund til, vil bli stående igjen med økonomisk svarteper, og få en latterliggjort klimatroverdighet på kjøpet.

Norge har verdens beste utgangspunkt, nå gjelder det bare å gripe muligheten.