På Kolbotn skole er det ingen parkeringsplasser. Det fører til at foreldre svinger inn i svingen i Fjellveien for å slippe av barn. Kommunen ødelegger skoleveien for store og små ved å ikke ha bygget parkeringsplass på skolen. Det gjør at alle barn som må kjøres til skolen av forskjellige grunner stopper på fortauet, eller i naboers oppkjørsel.

Det skaper en farlig trafikksituasjon hvor barn eller voksne må ut i veien for å komme rundt og til skolen. På denne veien fra 07.45 til 08.15 går barn helt nede i 5 års alderen alene eller med voksen til skolen.

Når noen svinger inn, er det ikke alle som følger så godt med. Det kan gjøre at de kjører på et barn eller treffer dem.

Hvert år dør rundt 100 mennesker i trafikken, dette her er et sted hvor sånne ulykker kan skje fordi biler kjører opp på fortauet.

Selv om det er skilt der, og parkering på togstasjonen og Coop Mega, er det ikke alle som bryr seg. Mange barn kjøres også dit for å få trent i flerbrukshallen, mange har en travel hverdags logistikk som gjør at de må kjøres. Når de har det travelt velger mange å ikke kjøre den ekstra runden for å slippe av, men slipper av i svingen fordi det er nærmere og lettvint.

Jeg mener også at kommunen gjorde et sikkerlig dårlig valg med å ikke bygge parkeringsplass. Det blir mye farligere for barna å gå til skolen og lærerne har ingen steder å sette fra seg bilen når de skal på jobb. Det blir mye farligere for barna å gå til skolen.

Om du hadde hatt et barn med sånn skolevei eller har det selv så kan du oppleve den veien som farlig når noen bare plutselig svinger opp. 2/100 av de som dør vært år i trafikken er uskyldige barn, de blir som oftest påkjørt fordi sjåføren ikke følger med eller er beruset. Selv om to er et lite tall, er det to barn som ikke for lov til å bli voksne på grunn av at noen som kjører i bilen ikke følger med eller er beruset.

Vi bør ha vakter eller fysiske sperringer til fortauet for å hindre farlige situasjoner fordi det gjør skoleveien tryggere. Da kan ikke biler kjøre opp på fortauet for å slippe av folk.

Et skilt fungerer ikke alltid for å få folk til å stoppe. Få trafikkvakter ved Kolbotn skole, så vi har en trygg skolevei!

Theodor Lie Howard