Familiene først

Av
DEL

MeningerDet viktigste for at alle barn skal ha en god oppvekst, er trygge og stabile familier. Alle familier er forskjellige og trenger fleksibilitet og valgfrihet i hverdagen.

Det kan være rimelig hektisk om morgenen når matpakker skal smøres, riktige klær skal på og barn skal leveres i barnehage og på skole. Eller når man på ettermiddagen skal levere og hente på fritidsaktiviteter. Foreldre er virkelige hverdagshelter, og gjør en helt fantastisk jobb. De er de viktigste forbildene, og støtten barn får av sine nærmeste er det aller viktigste.

Det er over 100 000 barn i Norge som vokser opp i familier med dårlig økonomi. Det kan ha stor betydning for barnets mulighet til å delta i aktiviteter på linje med andre barn. Å delta i aktiviteter er utviklende, det gir helt andre kunnskaper enn man får gjennom skolehverdagen, og det er en viktig sosial arena. KrF mener foreldrenes økonomi ikke skal være et hinder for å kunne være med på fritidsaktiviteter. Jeg er derfor utrolig stolt av at KrF har fått gjennomslag for at det skal etableres et fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år. Slik at alle barn skal ha mulighet til å delta på aktiviteter som korps, fotball, kulturskole eller speideren. For barn under 6 år skal barnetrygden økes med 7500 kroner i året. Det gir større fleksibilitet for barnefamiliene.

KrF mener tiltak spesielt rettet mot barnefamilier er viktig, samtidig er det ikke kun barnetrygd, barnehageplasser eller kontantstøtte som er viktige familiepolitiske spørsmål. En god familiepolitikk handler om at alle politiske avgjørelser skal tas på familiene og barnas premisser.

Et sømløst og effektivt kollektivtilbud som får deg raskt til å fra jobb, slik at du rekker å levere barnet i barnehage eller på skolen er helt avgjørende for at familiene skal ha tid til å være sammen. En næringspolitikk som legger til grunn at arbeidsplasser må skapes i alle deler av fylket, slik at man har nærhet til egen arbeidsplass og en stabil inntekt, er helt avgjørende for familienes valgfrihet og fleksibilitet. At vi har gode frivillige tilbud, menigheter og organisasjoner, slik at både barn og voksne kan delta i samfunnsliv og aktiviteter er helt avgjørende i familienes hverdag. At vi har mobbeombud i fylket, som foreldre og elever kan kontakte om man opplever å ikke bli lyttet til og tatt på alvor, er helt avgjørende for familier og barn i en ekstremt sårbar situasjon.

KrF vil være garantisten for at familiene og barnas behov blir satt først i alle politiske spørsmål.

Ida Lindtveit Røse, Toppkandidat for KrF i Viken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags