Vi skal skape et samfunn hvor tid med hverandre verdsettes like høyt som arbeidstid. Et samfunn hvor arbeidslivet tilpasser seg familielivet, ikke omvendt.

Både på høyre- og venstresiden konkurrerer partiene om å flytte stadig mer makt fra familiene. Løsningene går ut på at arbeidslinjen skal settes foran familielinjen, at alle familier løper i samme tempo og at «one size fits all». Foreldre fratas muligheten til å ta egne valg for sin familie. Det forventes at alle barn skal starte i barnehagen nærmest før de klarer å gå og at seksåringer skal være på SFO til langt utpå ettermiddagen. Vi vil gå motsatt vei. Ved å kjempe for å fjerne økonomiske hindre for deltagelse gjennom redusert foreldrebetaling og kjernetid, utvide rett til barnehageplass uavhengig av når på året barnet er født, og samtidig bevare kontantstøtten, vil vi legge til rette for at familien selv kan bestemme hva som passer best for sitt barn i sin situasjon.

I dag lever kontantstøtten under et stadig større press. Mange partier tar nå til orde for å fjerne denne viktige støtten. KrF vil være en garantist for denne ordningen, som gir foreldrene valgfrihet til å være hjemme med barna litt lengre før de begynner i barnehagen. Vi vil la dem velge den omsorgsformen de selv ønsker, fordi det er familiene som selv vet hva som passer best for dem. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige, derfor er det familiene, og ikke vi politikere, som skal ta valgene for sin situasjon.

Norge trenger en familiepolitikk som møter familienes behov. De vet selv best hvor skoen trykker og må få rom til å forme sin egen hverdag.

KrF vil alltid være en forkjemper for familiene. Vi har økt engangsstønaden fra omtrent 35 000 til over 90 000 kroner. Barnetrygden – som sto stille i 20 år – har blitt økt med 8200 kroner for de minste barna. Vi har også begynt prosjektet med fritidskortet som sikrer at alle, uavhengig av økonomi, har mulighet til å sende barna sine på en fritidsaktivitet.

Familier er forskjellige og trenger valgfrihet. KrF går til valg på å fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, ved å doble andelen foreldrene selv fordeler, slik det passer deres behov. Vi vil også utvide permisjonsordningen med fire uker, slik at en kan bruke mer tid med barna sine mens de fremdeles er små og gi en ekstra uke til far etter fødsel.

Mange barnefamilier opplever at hverdagen er hektisk. KrF ønsker fri gradering av foreldrepermisjonen. Målet er at foreldrene skal få utforme sin egen hverdag, slik at de slipper å ta ut ulønnet permisjon for å få livet til å gå opp.

Dette stortingsvalget er et verdivalg hvor familienes valgfrihet står på spill. KrF vil være en garantist for tillit og valgfrihet. Familiene må styrkes, og ikke styres.