SKI: Det er en uttalt målsetning at flere barn skal være med på samtaler og meklinger i familievernet. På familievernkontoret i Follo møter terapeutene ofte barn som er berørt av foreldrenes konflikter og samlivsbrudd. I disse dager er familievernkontoret Follo, som et av de første familievernkontorene i Norge, med som samarbeidspartner i et landsomfattende forskningsprosjekt. Prosjektet vil kunne bidra til mer kunnskap om hvordan foreldre kan beskytte og hjelpe barna sine når familiene går gjennom vanskelige perioder.

– Vi trenger mer kunnskap om konflikter og samspill i familien, spesielt hvordan det påvirker barn. Spesielt i Norge og fra et nordisk perspektiv. Vi er et mer likestilt samfunn enn mange av de andre landene hvor dette er forsket på tidligere. Barn får ofte med seg mer enn man tror, sier forsker og psykolog Tonje Holt i Folkehelseinstituttet.

Liten jobb

Hun håper mange familier har lyst til å bli med. Foreldrene fyller ut et spørreskjema, og barn mellom 7 og 11 år får sjansen til å bli intervjuet. De som er 12 eller eldre, fyller ut et spørreskjema på mobilen sin. Det er ett skjema nå og et nytt etter ca. ett år.

– Vi er veldig avhengig av deres velvilje. Målet er å få med 1.600 familier til sammen, både familier hvor foreldrene er i ferd med å gå fra hverandre og familier hvor foreldrene bor sammen. Vi håper å få med ca. halvparten av hver gruppe, sier Tonje Holt.

Familievernkontoret påpeker at de fleste foreldre har av og til konflikter, og de fleste blir venner igjen etterpå, men uansett om foreldrene klarer å løse konfliktene eller ikke kan det være vanskelig å være barn når foreldre har problemer i forholdet til hverandre. Barn får det ofte vanskelig dersom foreldre krangler mye og høylytt, dersom de krangler mens barna er til stede eller drar barna med i krangelen, dersom de sier eller gjør slemme ting mot hverandre når de krangler, og dersom de ikke klarer å bli venner igjen etterpå.

– Norge egner seg veldig godt for et slikt forskningsprosjekt, for vi er det eneste landet i verden som har en obligatorisk meklingsordning for familier som går fra hverandre som har barn under 16 år. Man møter alle lag av befolkningen, og er sånn sett veldig egnet for et slikt studium, sier Tor-André Ribe-Anderssen, daglig leder for familievernkontoret i Follo.

Kan påvirkes

– Foreldre tror ofte at de klarer å skjule konflikter og andre vansker i parforholdet for barna sine, men vi vet at barn reagerer på konflikter selv om foreldrene ikke krangler mens barna er til stede. Barn kan påvirkes av konfliktene og samspillet mellom foreldre på mange måter. De kan bli sinte, triste eller redde dersom de opplever at noe er vanskelig mellom foreldrene, eller de kan bli bekymret for hvordan det skal gå med familien. Det er også mange barn som tror at det er deres skyld at foreldrene krangler, eller som føler at de burde gjøre noe for å stoppe krangelen.

Vi trenger å finne ut mer om hvordan barn opplever og påvirkes av alle typer konflikter mellom foreldre. Vi lurer særlig på hvordan barn har det når foreldrene har problemer de trenger hjelp til å løse, eller når foreldre ikke lenger skal bo sammen. Derfor vil alle familier som møter til mekling eller familieterapi ved Familievernkontoret Follo bli spurt om å være med i en landsomfattende studie om samspill og konflikter i familien. Det er også mulig for familier som ikke har tilknytning til familievernkontoret å være med i studien. De kan ta kontakt med forskerne på familieforsk@fhi.no. Kunnskapen vi får fra prosjektet vil gi bedre muligheter til å hjelpe barn og foreldre i familier med store konflikter eller andre vansker, fastslår familievernkontoret i Follo.