LANGHUS: Det er Viken fylkeskommune som vurderer søknadene og fordeler spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Svømmehallen som det er søkt spillemidler til, ble vedtatt 5. mai i fjor med en kostnadsramme på 200 millioner kroner. Nå er allerede prisen på hallen økt til 225 millioner kroner.

I vedtaket som ble gjort i kommunestyret i fjor, ble det beregnet at man kunne søke om 28,8 millioner kroner i spillemidler. Denne søknaden er nå avslått.

«Vi viser til søknad om spillemidler til Langhus svømmehall. Søknaden er formelt i orden i henhold til gjeldende bestemmelser for søknadsåret 2022, men er avslått på grunn av lav prioritering i forhold til andre søknader som var til behandling. Midlene som er tilgjengelig i ordningen strekker ikke til alle søknadene som er fremmet. Søknaden kan fornyes når det åpnes for innsending av søknader i neste søknadsperiode. Det gjøres oppmerksom på at fornyede søknader ikke automatisk vil være godkjent påfølgende søknadsår, men vil behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser.», står det i avslaget fra Viken fylkeskommune.

Totalt fikk Viken fylkeskommune 317 millioner kroner til fordeling av spillemidler for 2022. Det var et rekordstort beløp. Totalt fikk Viken inn 666 søknader innen tidsfristen.

Nordre Follo kommune kan klage på vedtaket innen tre uker.