STREIK: Lønnsforhandlingene i kommunesektoren brøt sammen før fristen 29. april i år. Dermed må Riksmekleren forsøke å hjelpe partene til å komme til enighet. Meglingen mellom LO kommune og KS (Kommunesektorens organisasjon) skal gjennomføres fra 21. til 23. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra og med tirsdag 24. mai.

Ås, Vestby og Nesodden er blant kommunene som kan bli rammet.

Kan bli rammet

Fagforbundet har varslet en rekke virksomheter om uttak til streik. Det skriver de i en pressemelding, fredag.

– Uttaket omfatter 1161 medlemmer innen blant annet renhold, tekniske tjenester og administrasjon. Dersom streiken trappes opp, vil også andre grupper arbeidstagere i kommunesektoren kunne bli tatt ut, melder Tb.no.

Årsak til bruddet

LO kommune krevde i forhandlingene økt kjøpekraft for hele laget gjennom sentrale tillegg, og ville sikre at mindrelønnsutviklingen ble kompensert. Årslønnsveksten i KS-området i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO kommune krever at etterslepet fra 2021 skulle kompenseres i årets oppgjør.

I kommunesektoren forhandler LO Kommune, Akademikerne kommune, Unio, og YS med KS.