Færre elever enn ventet gir underskudd på 200.000 kroner for Solberg skole

Den sterke elevveksten på Solberg skole har uteblitt. Det skaper økonomiske utfordringer.