Gå til sidens hovedinnhold

Færrest mulig permitterte over lengre tid og flest mulig, fortest mulig, tilbake til aktiv jobb og en ny, normal hverdag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge åpnes mer og mer og Stortinget må gjøre sitt for å få hjulene i gang igjen, sikre arbeidsplassene og sikre næringslivet.
Vi må gjøre vårt for at arbeidstakere blir stående «på hold» som permitterte lenger enn høyst nødvendig slik at flest mulig kan få tilbake hverdagen sin raskest mulig.

Formålet med ordningen er altså å redusere antallet som er permittert som følge av virusutbruddet, for å motvirke risikoen for at ledigheten fester seg på et høyt nivå. Flere permitterte tilbake i jobb vil også bidra til å dempe inntektsulikhet som kan oppstå som følge av virusutbruddet. Denne ordningen innebærer at bedrifter får støtte for å ta EGNE permitterte tilbake i jobb.

Støtten skal gis til bedrifter med omsetningsfall, sammenlignet med samme måned året før, som et kronebeløp per månedsverk for permitterte som tas tilbake i jobb i minst samme stillingsprosent som før permittering. Støtten gis også til ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål, som tar egne permitterte tilbake. Ordningen omfatter også permitterte lærlinger og ordningen gjelder for juli og august.

Ettersom intensjonen med ordningen er at permitterte skal komme raskere tilbake i jobb, er det begrensninger for arbeidsgivers anledning til å si opp eller permittere den ansatte på ny, og til å permittere og si opp andre ansatte. Det legges blant annet opp til den ansatte må være i arbeid i minst to måneder før den ansatte eventuelt kan permitteres på nytt.

I utformingen av ordningen er det lagt vekt på at den skal være enkel og praktisk mulig å gjennomføre på kort tid. Hensynet til gjennomførbarhet og administrativ belastning i utøvende etater er avgjørende. Ordningen med lønnsstøtte bygger på forslagene til LO, NHO og ekspertgruppen ledet av professor Holden, i tillegg erfaringer så langt med kompensasjonsordningen for næringslivet.

Det er viktig at ordningen er kortvarig og begrenset. Over tid er det ikke bærekraftig at det offentlige subsidierer lønnen til arbeidstakere med normal produktivitet. Det må ikke skapes forventninger som fører til at bedrifter tilpasser når de permitterer ansatte ved neste økonomiske nedgangsperiode.

På samme måte som for de tidligere tiltakspakkene skal ordningen favne bredt, og det foreslås ikke avgrensninger mot særskilte næringer eller bransjer. Det betyr at alle bedrifter som har permittert ansatte kan søke om støtte til å ta dem tilbake. Flere i arbeid, flere tilbake til en «vanlig» hverdag og et bærekraftig næringsliv på vei tilbake til en litt annerledes hverdag blir bra for alle!

Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen, Stortinget

Kommentarer til denne saken