[BROOM.NO] Hvert år skriver Utrykningspolitiet (UP) ut mellom 80.000 og 90.000 forelegg for fartsovertredelser i trafikken. I tillegg blir rundt 5.000 førerkort inndratt for kortere eller lengre tid.

I år har UP trappet opp kontrollaktiviteten betydelig. Målet er å stoppe de som kjører for fort og bryter fartsgrensene.

Men når ryker egentlig førerkortet? Det avhenger av fartsgrensen på stedet, skriver broom.no.

Under fine forhold

Ikke overraskende skal det mindre til der fartsgrensen er lav. I 60-soner og under, mister du førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

Utgangspunktet her er at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr veibane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Over tre år

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser.

I lovdata er det også et unntak for forbikjøring. Her heter det følgende:

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30 prosent). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

Den korteste perioden du kan miste førerkortet for er tre måneder. I motsatt ende: Hvis du virkelig har tråkket hardt på gassen (eller det er andre skjerpende forhold), risikerer du måtte være uten førerkort i over 36 måneder.

Dette er grensene for å miste førerkortet:

  • 30-sone: 56 km/t 
  • 40-sone: 66 km/t 
  • 50-sone: 76 km/t
  • 60-sone: 86 km/t 
  • 70-sone: 106 km/t 
  • 80-sone: 116 km/t 
  • 90-sone: 126 km/t 
  • 100-sone: 141 km/t 
  • 110-sone: 151 km/t