Norge fremstilles også som en av de mest lojale landene til å underkaste seg EUs direktiver og forordninger. Så hvorfor aksepterer/ anerkjenner ikke Norge da EUs fattigdomsgrense, noe som blant annet berører om lag 65 000 minstepensjonister?

Ifølge EUs fattigdomsgrense, er den satt til 221.300 kroner i året for enslige. Norges fattigdomsgrense er satt til 216 000,- kr pr. år. NAV sine satser på minstepensjon etter trygdeoppgjøret er kr 177 675.- som ordinær sats.

Hvordan kan staten med vitende og vilje holde tusener på tusener av sine innbyggere nede i en politikervedtatt, fornedrende fattigdom – mens politikerne selv bevilger seg skyhøye lønnsøkninger og gullkantede pensjoner?