Feil og mangler i den nye storkommunen Nordre Follo blir meldt inn på altfor mange måter. Nå ber de om at du kun bruker kommunens nettside

Skal du melde feil vil Nordre Follo at du bruker denne nettsiden.