Norge har hatt en rivende utvikling på mange områder de siste 30-40 årene, veldig mye har også skjedd innen samferdsel. Men på ett område har det ikke skjedd noe som helst, til tross for alle gode tanker og taler: Den norske stat greier ikke, og har heller ingen ambisjoner om å koble seg på det europeiske høyhastighetsnettet for tog. Norge som det eneste landet i hele Europa.

Dette har toginteressegrupper både i Norge og Sverige vært klar over i lang tid. Årsakene til dette er flere. Det finnes ikke politisk vilje til å prioritere noe slikt på Stortinget, uansett parti. I 2022 ser det i realiteten verre ut enn for 10 år siden. Det meget omtalte Intercityprosjektet sydover er i realiteten skrinlagt.

I 1996 stod dobbeltsporet sydover ferdig nesten til Moss, men bare nesten. Det stopper en drøy kilometer nord for Moss st. Da skulle man tro det var en enkel sak å bygge dobbeltsporet videre inn på Moss stasjon. Men slik skulle det ikke gå. Grunnforholdene videre ble ansett som usikre. (Men ikke mer usikre enn at det ble bygget to store boligblokker tett inn til dagens innkjøring). Etter mye frem og tilbake politisk, så falt valget på en tunnelløsning gjennom Moss sentrum. Det skulle man ikke gjort. Der traff Bane Nor «plutselig» på store mengder med kvikkleire. Der står man fortsatt og store sikringsarbeider må utføres for å få alt ferdig til ny stasjon. Kostnadene for det hele har blitt formidable. Fra opprinnelig 5 mrd til ca 18 mrd.

Det ventes at strekningen Sandbukta-Moss-Såstad kan bli ferdig om 3-5 år. Da bruker man altså ca 45 år på å bygge dette dobbeltsporet frem til Såstad, fra Ski. Da må det ringe en bjelle for noen og enhver. Det går ikke an med å bygge jernbaner videre på denne måten i Norge. Dobbeltspor videre inn på svenske dobbeltspor kan bare glemmes. Grunnforholdene videre i Østfold er svært utfordrende.

Som mange nå kjenner til, så har det fra svensk side blitt utarbeidet en omfattende plan om en ny bane fra Gøteborg til Norge langs Skagerakkysten, Skagerakbanen. Traseen skal gå gjennom Indre Østfold, og skal bygges som brobane på betongfundamenter. Det er en fast pris på hvert broelement (ca 40m langt), og kan bygges til en brøkdel av prisen av tradisjonell bygging på grunnplanet. Banen skal som kjent finansieres utenfor statsbudsjettet til en pris på ca 100 mrd. Generaldirektøren i Skanska har bekreftet dette.

Nå gjelder det for den norske regjering å kjenne sin besøkelsestid og bli med på den eneste funksjonelle og moderne løsning på våre jernbaneutfordringer mot Sverige og Europa.