FHIs ukesrapport: 79 prosent flere koronatilfeller forrige uke