Fikk seks år for drapsforsøk med jernspett på sovende samboer. Mannen anker dommen

Mannen som i slutten av mai ble dømt til seks års fengsel for drapsforsøk på samboeren, har anket dommen fra tingretten til Borgarting lagmannsrett.