Finnes det noen unge kvinner i Follo med en lederspire i magen?

Av

Follo Soroptimistklubb ønsker at unge kvinner fra Follo skal søke på dette nordiske kurset i lederskap og selvutvikling. Er du mellom 20 og 30 år? Tar du utfordringen?

DEL

FOLLO: Hva er Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)? SNLA er en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner. Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk.

Hvem kan delta i SNLA? Vi tilbyr muligheten til kvinner mellom 20 og 30 år i Norden som er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet. Til sammen kan 25 deltagere få plass, og et mål er at inntil 50 % av deltagerne har innvandrerbakgrunn. Formålet med dette er blant annet å bidra til integrering i Norden. Hvert av de nordiske landene plukker ut fem kandidater hver som oppfyller kriterier som er satt for deltagelse og som de mener vil ha nytte av opplæringen. Utvelgelsen baseres på søknad, CV, språkkompetanse, innledende intervju og dybdeintervju (på Skype, på norsk og engelsk).

Hvem er arrangør? SNLA blir arrangert av et av de nordiske landenes soroptimistorganisasjon som er medlem av Soroptimist International (SI). Soroptimistene har rådgivende status i FN og er akkreditert til Europarådet. Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner lokalt og internasjonalt. Organisasjonen er nøytral både religiøst og partipolitisk.

Follo Soroptimistklubb ønsker et oppslag om dette for at unge kvinner fra vårt distrikt skal kunne være med! For mer informasjon se: https://soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/snla-soroptimist-nordic-leadership-academy/

Innsendt av Ingjerd Juel Ingeborgrud, Follo Soroptimistklubb

Artikkeltags