SKI: FAU ved Finstad skole har skrevet brev til kommunen, der de er bekymret for barnas skolevei.

Det hele toppet seg da forslaget om at bommen i blant annet Gamleveien skulle fjernes. Alt på grunn av arbeidene i Nordbyveien.

Les også: Uenighet om å åpne bommer på Finstad

– Veien det er snakk om er ikke egnet til massiv trafikk. Det er jo knapt plass til én bil om gangen. Kommunen og de som står bak dette forslaget kan heller ikke ha tenkt på at det går 159 barn i Gamleveien til og fra Finstad skole hver dag. De er overhodet ikke vant til en slik biltrafikk, sier nestleder Per Christian Langset i FAU.

Les også: Bommen i Gamleveien er knapt reparert før den kjøres ned igjen. Nå sier Ski kommune stopp

– Denne saken må ha et prinsipielt utgangspunkt. Etter vårt syn handler det faktisk om skolebarns trygghet målt opp mot voksnes ønske om å komme raskest mulig frem med bil. Å prioritere bil foran barn, og faktisk legge til rette for uønsket trafikk på skoleveier, vil være oppsiktsvekkende.

At utfordringene med trygg skolevei på Hebekk skal løses ved å gjøre skoleveien på Finstad-siden utrygg er en svært dårlig løsning. Snarere vil man skape et nytt problem som kan få svært negative konsekvenser, mener Mette Synnerström, leder av FAU ved Finstad.

De mener også at en åpning av bommene vil innebære å etablere en ny hovedvei til og fra sentrum. Den vil være den mest aktuelle å bruke for de aller fleste bilister på Finstad, og også veldig mange på Hebekk.

Et nytt tillatt kjøremønster vil uten tvil bli et benyttet kjøremønster.

– Veiarbeidet i Nordbyveien har skapt en vanskelig situasjon for bilister. Langt mer alvorlig er konsekvensen med den drastiske økningen av biltrafikk på småveier hvor det daglig ferdes hundrevis av skolebarn, sier Synnerström.

Finstad FAU skjønner meget godt frustrasjonen til foreldre på Hebekk som opplever situasjonen fortvilende. Dette blir forsterket ved at beboere på Finstad benytter Hebekk som raskeste vei til sentrum.

FAU på Finstad mener det er viktig at det iverksettes tiltak raskt for å lette på situasjonen, men at det primært må løses på Hebekk.

En mulighet kan for eksempel være å begrense muligheten til å kjøre til Hebekk fra Nordbyveien. I det minste i morgenrushet, mener FAU på Finstad skole.