Finstadjordet Vel lånte bort fotballøkka til riggplass, men fikk ikke tilbake den løkka de var lovet: - Vi er skikkelig skuffet

Park og anlegg AS fikk disponere balløkka til riggplass, og ifølge siste avtale skulle selskapet ha overlevert løkka i spillbar stand våren 2019. - Det har ikke skjedd, mener styret i vellet.