Flere av Follos fylkesveier har fått nytt veinummer

Alle de blå veien har fått nytt veinummer.

Alle de blå veien har fått nytt veinummer. Foto:

Regionreformen fører til at flere veier i Follo-området får nytt navn. Hver dag i sommer har det blitt satt opp nye skilt langs en eller flere av fylkesveiene i vårt langstrakte land.

DEL

FOLLO: Veinummer for fylkesveier er i dag unik innenfor det enkelte fylke. Men samme fylkesveinummer kan finnes i flere fylker, noe som kan medføre trøbbel når flere fylker slår seg sammen.

En fylkesvei kan også skifte nummer når du krysser en fylkesgrense. Som følge av kommune- og regionreformen vil rundt 3 000 fylkesveier få nye veinummer, opplyser Statens vegvesen.

Veireferansen angir ett punkt på veien der man forventer å finne en gitt fartsgrense, et kryss, fartsdump og så videre. Den forteller eksempelvis hvor det er farts- og vektbegrensninger. Å ikke ha riktig veireferanse kan gi dermed få uventede og ubehagelige konsekvenser, advarer veimyndighetene.

Veinummer er viktig for at GPSen skal vise riktig vei

I utgangspunktet er det nok de som jobber med eller på veiene som har mest nytte av å kjenne til hvilken veier som har fått nytt nummer, men det er også viktig når digitale kart brukes.

Bruker du Google Maps til å finne frem får du som regel raskeste vei og alternative ruter, samt beskjed om at den valgte ruten har bompenger.

Grunnlaget for ruteforslaget kommer fra veivesenets egen Nasjonal veidatabank (NVDB), og for at Google, skal kunne beregne raskeste rute for deg – som tar hensyn til momenter som fartsgrenser, svingrestriksjoner, forbudssoner og bompenger, så må alle veier ha en kjent nummerering.

Nordbyveien går fra å være FV35 til FV1378

Et eksempel er fylkesvei 22 i Østfold som blir til riksvei 22 nå vi krysser grensen til Akershus. Nå har veien endret navn til fylkesvei 220. I Ski har blant annet Vevelstadveien endret nummer fra FV32 til FV1375 og Nordbyveien går fra FV35 til FV1378

Se oppdaterte kart her

– I verste fall kan man komme til å kjøre nord i et fylke mens man egentlig skulle til et punkt i sør. En del av informasjonen som finnes i hovedplan for veioppmerking vil ikke være i overensstemmelse med veinettet i NVDB. Veilister som ble publisert før 1. april vil kunne referere til veinummer som ikke lenger finnes i det digitale veinettet, sier May Brit Hanstad i NVDB i en melding.

For transportører kan det medføre at man bommer på vektbegrensninger knyttet til en gitt strekning. Og har ikke leverandører av navigasjonssystemer siste oppdaterte data, kan det også bety manglende samsvar mellom det digitale veinettet og GPS-en i bilen din, påpekes det i meldingen.

Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er Statens vegvesens database som inneholder informasjon om vegnettet og objekter som er knyttet til vegen. Vegdatabanken har informasjon om det statlige vegnettet, fylkesvegene, kommunale, private og skogsbilveger samt noen gang- og sykkelveger. Alle norske veger som er lengre enn 50 meter eller som er del av et nettverk, er registret i NVDB.

KILDE: Statens vegvesen


Artikkeltags