Flere døde smågnagere observert i Follo. Mattilsynet bekrefter tilfelle av harepest i Østfold

Da det ikke har kommet noen bekreftelse på påvist Tularemi (harepest), kan det være potensial for at smitten kan ha kommet ned til Follo. Mattilsynet bekrefter tilfelle i Eidsberg.