Flere hundre år gammel gård repareres – vil sette våningshuset på Fløisbonn gård tilbake til opprinnelig stand

Av

Grunneier Eivind Sundt vil restaurere våningshuset på Fløisbonn gård. - Det som skjer nå er rent reparasjonsarbeid, sier Sundt som skal søke om en omfattende rehabilitering