– De hadde satt opp testsenter i bagasjehallen. Køene vokste seg lengre og lengre. Folk ble lei av å vente, og nærmere halvparten av dem som sto bak meg og ventet bare gikk.

Det forteller britiske Elly, som var passasjer ved et Ryanair-fly fra Stansted i London søndag ettermiddag. Hun ønsker ikke stå fram med fullt navn, men Avisa Oslo kjenner hennes identitet.

Elly er bosatt fast i Oslo, og er dermed unntatt kravet om negativ test ved innreise til Norge (ekstern lenke).

Opphevet flystansen

Lørdag 2. januar klokken 17 opphevet regjeringen flystansen fra Storbritannia. Flystansen ble innført 21. desember for å hindre spredning av den nye og antatt vesentlig mer smittsomme genmutasjonen av koronaviruset.

Samtidig ble regjeringens nye instruks om obligatorisk testing for alle som kommer til Norge fra utlandet innført.

Søndag 3. januar landet et tilnærmet fullt fly fra den britiske hovedstaden. Elly beskriver flyet som mer eller mindre helt fullt. Hun og flere andre reiste til Storbritannia før den nye mutasjonen begynte å spre seg og grensene stengte.

– Da vi landet, ble vi først henvist til hjørnet i den store ankomsthallen. Det var svært mange folk, og det var vanskelig å holde to meters avstand. Ute i ankomsthallen var det god plass, men køene var lange, og folk var forvirret, sier hun.

Ble lei av å vente

Hun forteller at flere og flere begynte å forsvinne fra køene i det de ble lei av å vente.

– Det er vanskelig å anslå, men jeg vil anta at halvparten av de kanskje hundre som sto bak meg i køen forsvant, sier hun.

Etter cirka en halvtimes venting fikk hun testet seg ved teststasjonen på flyplassen. Det var imidlertid ingen som kontrollerte at hun faktisk hadde tatt testen.

– Jeg trodde det skulle være mye strengere. På flyplassen i London så jeg folk ble nektet ombordstigning på fly fordi de ikke kunne vise gyldig test, sier hun.

Hun reagerer videre på at det ikke var satt opp noe enveissystem eller kontroll av testing på flyplassen.

– Jeg synes det er rart at ingen sjekker, sier hun.

– Har lov

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet bekrefter at reisende fra utlandet ikke er påkrevd å benytte seg av teststasjonen på Oslo Lufthavn.

– De som kommer til Norge fra utlandet har plikt til la seg teste innen 24 timer. Vi tilbyr test ved grensepassering, men noen går forbi. De har lov til det, så lenge de tester seg et annet sted, sier Lie.

Han er kjent med utfordringene på Oslo Lufthavn søndag, og viser til at kravet om koronatest ved ankomst var svært nylig implementert søndag.

– Regjeringen bestemte dette 31. desember, og de nye reglene ble iverksatt 2. januar. Vi er klare over at de på Gardermoen har måttet jobbe med å øke kapasiteten i starten. Det har de gjort en svært god jobb med, sier han til Avisa Oslo.

70 prosent testet seg

Han viser til at andelen reisende fra utlandet som testet seg på Oslo Lufthavn var rundt 70 prosent onsdag, og at dette tallet er over 90 prosent ved Torp, Flesland og Værnes.

– Vi har sagt at kommunene med grensepasseringer skal ha dimensjonert dette til det nivået vi krever innen 12. januar, slik at flest mulig vil teste seg ved overgangen.

Til sammenligning testet under halvparten av de ankomne fra utlandet seg på selve flyplassen søndag, viser tall fra direktoratet.

Utover merking for kontroll tilknyttet sporing av den nye genvarianten av viruset, er både testreglene og rutinene for reisende fra Storbritannia de samme som for reisende fra andre land.

Arbeidskrevende

Det er altså ikke plikt om å teste seg ved grensepunkter som Oslo Lufthavn, heller ikke for reisende fra Storbritannia.

– De plikter å teste seg så fort som mulig ved ankomst, senest etter 24 timer. De reisende som ikke tester seg ved grensepunktet skal følges opp av kommunen de til slutt reiser til, sier han.

– Hvordan følges den obligatoriske testingen opp for disse?

– De får tilbud, og de har plikt til å ta testen. De får også SMS med informasjon om dette på flere språk. Skulle det vise seg at den reisende ikke har gjennomført testen, kan man reagere med bøter, sier han.

– Hvilken realistisk mulighet har myndighetene til å kontrollere det?

– Det er mulig å finne ut av, men det er veldig arbeidskrevende å gjøre det. Ankomstkommunen må i så fall gå inn i innreiseregisteret, og ringe vedkommende og spørre, sier han.

Egen plikt

– Men det viktig å få med at det er din egen plikt som samfunnsmedlem å teste deg. Vet man om noen som ikke følger reglene, bør man melde fra om dette, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Innreiseregisteret er et system som ble innført over nyttår for å begrense importsmitte. Det innebærer at alle reisende til Norge, nordmenn så vel som utlendinger, må skrive under på at de kjenner karantenereglene.

Her må den reisende også opplyse hvor de skal være i karantene.

– Det er destinasjonskommunens ansvar å følge opp at de som kommer får testet seg. Det kan de gjøre via innreiseregisteret. Vi har bedt statsforvalterne (som fram til 1. januar het fylkesmennene, red.anm.) følge dette opp.

Under følger Helsedirektoratets oversikt over ankomster fra utlandet ved Oslo lufthavn fra lørdag til onsdag. Av de totalt 6344 som er testet, altså nærmere 57 prosent av de som har kommet, har 64 testet positivt.


antall testet

antall ankommet

2.1

1420

2444

3.1

1923

4110

4.1

1726

2854

5.1

1275

1732