Flere meldinger om brudd på lov om smittevern i Frogn

Frogn kommune har fått inn en rekke meldinger etter at retningslinjene for smittevern ikke har blitt fulgt godt nok blant de næringsdrivende i Drøbak. I Ås har det i kveld kommet nye tiltak, mens Nordre Follo vurderer situasjonen fortløpende. Politiet har så langt ikke grepet for hardt inn i mulige brudd.