Gå til sidens hovedinnhold

Flere muligheter for hørselshemmede

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det eneste døve ikke kan det er å høre. Mulighetene er større enn begrensningene om man har en hørselsnedsetting, men barn og ungdommer med hørselshemming er utsatt for manglende tilrettelegging og blir nedprioritert. Mange med hørselsnedsetting opplever utenforskap i barnehagen, på skole, i fritidsaktiviteter og andre steder der man normalt ferdes. Som KrF-er kjemper vi hver eneste dag for et bedre samfunn for dem som er litt annerledes eller har behov for ekstra hjelp eller tilrettelegging.

Undersøkelser fra hørselshemmedes landsforening og forskning viser at døve og hørselshemmede ofte er mer utsatt for mobbing, får dårligere resultat på skolen og er mer ensomme enn jevnaldrende barn. På skolen blir det ikke godt nok tilrettelagt, og flere skoler bryter opplæringsloven. Tekniske hjelpemidler brukes feil, eller ikke er i drift. Lærer står med ryggen til og snakker samtidig som han skriver på tavlen, som gjør det vanskelig for dem med hørselsnedsetting å få med seg hva som blir sagt. Det er også mange skoler som ikke har tilsatt tegnspråklærer eller tegnspråktolk.

Språk er viktig som kulturformidling og kulturbærer, også tegnspråket har sin kultur og sin kulturformidling. Språk er også identitet. Det betyr at mange mennesker først og fremst har identiteten sin knyttet til tegnspråket. Derfor er viktig at vi legger til rette for å bevare denne kulturen og mangfoldet det gir.

Vi ønsker at Viken skal gå foran og ha den beste tilretteleggingen for tegnspråkbrukere. Derfor har KrF ved fylkestinget stilt flere spørsmål til fylkesrådet om hvordan situasjonen faktisk er for døve og hørselshemmede i fylket vårt. Vi håper på svar om hvordan tilretteleggingen i skolene er, hvilke skoler i Viken som tilbyr tegnspråk som valgfag, om det er tilstrekkelig med tegnspråktolker og hvilken strategi Viken har for å bevare tegnspråklig kultur.

Hørselshemmede og døve burde og skal få de samme muligheten som alle andre. Dette skjer kun når de får den tilretteleggingen de trenger og har rett til.

Ida Lindtveit Røse og Britt Gullbrandsen, KrFs fylkestingsgruppe i Viken

Kommentarer til denne saken