Flere næringsdrivende ved Jernbaneveien er skeptiske til stenging: No4 utvidet uteserveringen i mai – nå forsvinner deler av den igjen når Jernbaneveien skal forvandles

Jernbaneveien stenges igjen grunnet arbeid, og ØB har tatt kontakt med flere firmaer som ligger i nærheten for å finne ut om stenging av veien vil få noen konsekvenser for dem.