KOLBOTN: Siden oppstarten i 2016 har BUA i Oppegård opplevd en formidabel økning av utlån til innbyggerne i den nordre delen av kommunen. Fra september 2016 til og med august i år har BUA Oppegård lånt ut verktøy, sports- og fritidsutstyr 26.201 ganger.

– Siden oppstarten til BUA her i Kolben i 2016 har det vært en formidabel økning av utlån. Det er Fremtiden i våre hender som driver BUA, men det er biblioteket som låner ut utstyret. Bibliotekets lånesystem gjør det enkelt for brukerne å låne, og åpningstidene er også lange. Derfor mener vi at vi har et veldig godt tilbud, sier biblioteksjef i Kolben Aase-Liv Birkenes.

LES OGSÅ: Nå kan du bestille gratis turutstyr til helgen – BUA Ski får eget takeaway-tilbud

Birkenes tror at det unike partnerskapet mellom Nordre Follo bibliotek i Kolben og BUA i Oppegård er en av årsakene til at Cicero har valgt ut Nordre Follo bibliotek til å være med i et forskningsprosjekt for å kartlegge folk delingsvaner og om hvordan folk er med på det grønne skiftet. Forskningsprosjektet har fått navnet «Upscale».

BUA-utlån i Kolben

Måned20162017201820192020
Januar05436821014770
Februar02857431336990
Mars0296689670289
April011717760545
Mai0253391292181
Juni0541499407232
Juli0577705822608
August0494449543382
September41348229227
Oktober84271178344
November55783114
Desember69342478704
Totalt199412453037078
Snitt pr. mnd50344442590

I alle år har biblioteket hatt status som delingsarena. «Upscale» skal sjekke hva som skal til for å få folk til å dele mer, og bli mer bærekraftig.

Spørreundersøkelse

I disse dager har Nordre Follo bibliotek lagt ut en spørreundersøkelse på sine nettsider. Den undersøkelsen håper biblioteksjefen at folk deltar i.

– Alle som bruker biblioteket og BUA må svare. Jo flere svar vi får, jo bedre. Og så er det så kule spørsmål, sier Birkenes med et stort smil.

Årsaken til at hun vil at brukerne skal svare på undersøkelsen, er at svarene som brukerne av Nordre Follo bibliotek, skal være med på å kartlegge folk bruk av biblioteket og BUA. Sammen med bibliotekene i Drammen og Tromsø er biblioteket i Nordre Follo med i forskningsprosjektet som går over fire år.

Alle som besvarer undersøkelsen er med i trekningen om 500 kroner.

LES OGSÅ: Korona-kreativiteten bobler på biblioteket i Ski – nå har Ingrid og gjengen begynt med takeaway, og kundene digger det

– Det vi ønsker å vite med dette forskningsprosjektet er hva som motiverer folk til å låne. Er det økonomi, bærekraft, miljøengasjement eller andre ting, sier nestleder i Nordre Follo Framtiden i våre hender Janne Drage.

De mener at partnerskapet er et eksempel til etterfølgelse.

– Biblioteket går jo rett inn i kjerneverdiene til Framtiden i våre hender, sier Drage videre.


Ny kunnskap

Birkenes er veldig glad for at de er med på prosjektet.

– Ikke bare er vi med på noe som er spennende. Men vi får også mye kunnskap om bruken av biblioteket og BUA. Undersøkelsen vil også gi oss svar på hvordan vi kan utvikle biblioteket og BUA videre.

LES OGSÅ: Noe helt annet enn bøker er på utlånstoppen på Ski bibliotek

Drage håper at spørreundersøkelsen vil gjøre folk litt mer bevisst på hvordan man kan bidra til et lavutslippssamfunn.

– Det er når enkeltpersoner engasjerer seg, og ser hva de kan bidra med at vi ser de store endringene, mener hun.


I tillegg til bibliotekene i Nordre Follo, Drammen og Tromsø er Odense bibliotek i Danmark med sammen med OBOS og Jernia. I tillegg er Framtiden i våre hender og Røde Kors med, i tillegg til forskningspartnerne Insam, Libriotech, Universitetet i Tromsø, Universitetet i København og University of East Anglia.

– Vi er i godt selskap, konkluderer Camilla Hille som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.