Flere politikontroller den siste tiden i Follo - nok en kontroll gjennomført i Drøbak i dag

Nok en politikontroll i Drøbak. Resultatet ble relativt positivt.