FOLLO: Nye tall fra konfliktrådet viser at det har vært en stor økning i denne sakskategorien de to siste årene, akkurat som mange har vært bekymret for.

I 2021 mottok Konfliktrådet Øst 44 saker hvor det hadde forkommet vold i nære relasjoner. Året før mottok man 73 slike saker. Sammenlikner mjan tall med 2019, som var året før pandemien startet, hadde Konfliktrådet Øst 38 saker. Dette er en økning fra før pandemien til 2021 på 15.79 prosentpoeng. .Totalt mottok Konfliktrådet Øst 515 saker i 2021. Dette er en økning fra samme periode i 2020 med 20 saker,som tilsvarer 4 prosentpoeng.

– Dette er en betydelig økning. Vi vet at vold i nære relasjoner kan være en skjult form for vold, og at det finnesmørketall, sier Markus Sebastian Christensen, rådgiver i Konfliktrådet Øst i en pressemelding.

Mange utordringer

Konfliktrådet Øst dekker også Follo-kommunene. Tallene for gjennomførte meklinger de siste to årenekan tyde på at pandemien vi nå står i ikke er noe unntak.

– Vi vet at de som opplever vold i nære relasjoner ofte er en sårbar gruppe, som har behov for rask hjelp ogoppfølging. Skal vi lykkes med dette må lokale ressurser som politi, påtale og domstoler, skoler og konfliktrådsamhandle godt, sier Christensen.

Han viser videre til at de bistår med gratis konfliktløsning i saker der det er betent, utfordringene med pandemien, til tross.

– Vi har prioritert å opprettholde vårt tjenestetilbud selv om det har vært periodevise nedstengninger avlandet. Vi vet at mekling i konfliktråd kan hjelpe til med å løse opp i en vanskelig situasjon for mange. I enkrevende tid for alle er det derfor viktig at tilbud om mekling når frem der det trengs. Det er gratis å bruke konfliktrådet, og medfører ingen økonomiske kostnader for de som kommer til oss, sier Christensen.