Flere spisesteder i Ski har hatt besøk av Mattilsynet – deriblant Ski Bygg Kafé

I løpet av sommeren og starten av høsten har flere spisesteder i Ski og ellers i Follo hatt besøk av Mattilsynet.